คัดสรรเซลล์ต้นกำเนิดไปยังสายเลือดของเซลล์

ตรวจสอบโคเคลียห้าวันต่อมาพวกเขาเห็นเซลล์ขนด้านนอกน้อยลงเมื่อเทียบกับหนูโคเคลียที่ตัวอ่อนซึ่ง การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียการได้ยินในผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของTgfβr1อาจเกิดจากการก่อตัวของเซลล์ขนด้านนอกที่บกพร่องในระหว่างการพัฒนาในระยะแรกของการพัฒนาประสาทหู เส้นทางการพัฒนาของเซลล์ขนด้านในและด้านนอกจะเปลี่ยนไปในช่วงต้น

รูปแบบกิจกรรมของยีนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่เร็วที่สุดในการศึกษาซึ่งเป็นวันที่ 14 ของการพัฒนาของตัวอ่อน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสารตั้งต้นที่เซลล์เหล่านี้ได้รับนั้นไม่เหมือนที่เชื่อกันมาก่อน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ที่เก็บในระยะก่อนหน้าเพื่อกำหนดขั้นตอนเริ่มต้นในการสร้างเซลล์ขนในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจใช้ข้อมูลเพื่อคัดสรรเซลล์ต้นกำเนิดไปยังสายเลือดของเซลล์ผมช่วยผลิตเซลล์พิเศษที่พวกเขาต้องการเพื่อทดสอบวิธีการทดแทนเซลล์เพื่อย้อนกลับการสูญเสียการได้ยินในบางรูปแบบ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการได้ยินและวิธีที่จะไปในรูปแบบของการสูญเสียการได้ยิน